Våra processer

pexels-photo-372796

Passivering

Då korrosionshärdigheten kan skilja mellan olika typer av rostfritt stål kan man genomföra så kallad passivering av materialet. Vid till exempel mekanisk slipning eller polering av rostfritt stål försvinner de passiva egenskaperna och man får då istället en aktiv yta. Detta är en stor nackdel, framför allt i de miljöer där höga korrosionskrav finns och men bör undvika en aktiv yta på detaljen. Passivering är en effektiv metod som kan göras efter såväl betning som elpolering. Till skillnad så sker där ingen upplösning av metallen under passiveringen vilket gör att noggrannhetskrav kan behållas. Hos Backmans Sliperi genomför vi passivering med hjälp av salpetersyra som stärker det skyddande oxidlagret. Efter en riklig sköljning med hjälp av avjoniserat vatten, uppnår man ett förstärkt ytskikt med hög kvalitet, fritt från järnpartiklar och annat som kan skapa eventuell korrosion.

Viktigt! Vid passivering är det mycket viktigt att detaljerna är rena och fria från olika organiska föroreningar. Därför sker en mycket noggrann sköljning och rengöring som avslutning på vår betningsprocess.

I processen används:

Backmans_Sliperi_Produklinje

Betning

Vid betning sker en process där man först löser upp och avlägsnar alla eventuella föroreningar på materialets yta. Därefter ger man ytan på detaljen en skyddande passivitet. Vanligtvis görs detta på olika typer av värmebehandlade eller svetsade rostfria konstruktioner. I vår utrustning genomförs så kallad doppbetning som innebär att man sänker ner hela detaljen under ytan på badet. Detta är en mycket effektiv process för att avlägsna allt från glödskal, järnföroreningar och svetsoxider till rester från slipskivor, blästermedel osv. Betningen avslutas med en riklig sköljning med hjälp av avjoniserat vatten, där man återuppnår korrosionshärdigheten i materialet genom att det kromutarmade ytskiktet återställs. För att förstärka ytskiktet efter betning är elpolering ofta en väldigt bra lösning.

Viktigt! Se alltid till att godset är rent från olja och fett.

I processen används:

Backmans_Sliperi_Elpolering04

Elpolering

Genom elpolering tar man bort ett ytskikt från det rostfria stålet. Detta ger då  en glans, avgradade kanter samt en utjämnad yta. Viktigast av allt får man en  metallisk ren detalj. Själva processen är en elektrokemisk metod vilket gör att materialets kristallstruktur framträder i sin renaste form utan att någon deformation sker. Processen avslutas med en riklig sköljning med hjälp av avjoniserat vatten. Den stora fördelen med elpolering är att man får en polerad yta med lågt Ra-värde, samtidigt som man behåller grundmaterialets egenskaper. Processen används ofta på detaljer till livsmedels-, kärnkrafts- och läkemedelsindustrin där man vill åstadkomma egenskaper för att undvika  att föroreningar eller bakterier fastnar på ytor. Kort och gott är elpolering en ekonomisk och rationell metod jämfört med mekanisk polering. Vid höga krav på renhet och passivt skydd rekommenderas passivering även här.

Viktigt! Bästa resultat uppnår man när detaljerna är fria från defekter. Tänk på att repor, intrycksmärken och andra skador inte avlägsnas inte vid poleringen utan snarare förstärks.

I processen används:

Backmans_Sliperi_Laboratorium

Laboratorium

I vår anläggning finns även ett laboratorium. Det är en mycket viktig del i alla våra processer att de olika baden i vår produktionslinje är rena och fria från föroreningar och dylikt. Därför sker regelbunden provtagning. I vårt laboratorium analyserar vi därefter dessa prover från de olika ämnen vi använder. Allt för att säkerställa processerna och kvalitetssäkra att anläggningen levererar med högsta kvalitet. Ett mycket viktigt arbete för att uppnå de höga krav på noggrannhet som råder. Vårt laboratorium består av högteknologisk utrustning som snabbt hjälper oss med våra kvalitetsanalyser. Det är viktigt för oss att du som kund alltid ska kunna lita på oss som leverantör, och veta att vi aldrig tummar på kvalitet och noggrannhet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina ytfinhetskrav?